Farárov papagáj

Farárovi sa stratí papagáj,tak cez omšu vyhlasuje.

- Kto má vtáka?
Všetci muži zdvihnú ruky hore.

- Nie nie, inak. Kto videl vtáka?
Všetky ženy zdvihnú ruky hore.

- Och bože, tak takto. Kto videl môjho vtáka?
Všetci miništranti zdvihnú ruky...