Na Halloween

Na Halloween sa prezlečiem za menštruáciu.
Potom sa omeškám a všetci sa začnú báť!