Pokazená ťava

Ide muž na ťave po púšti keď sa mu pokazí ťava. Našťastie blízko je opravovňa tiav. Príde tam a predavač mu hovorí:

"Nacúvajte si na rampu..."

Chlapík nacúva s ťavou na rampu, opravár zoberie 10 kilové kladivo a udrie ťavu medzi nohy. Ťava začne utekať neuveriteľnou rýchlosťou a muž hovorí:

"No dobre, ty idiot, ale ako teraz dobehnem tú ťavu?"

A opravár hovorí:

"Nacúvajte si na rampu..."