Ženské pohlavie

- Z koľkých dielov sa skladá ženské prirodzenie? 
- Z troch. Je čierne ako Nigéria, rozdelené na dve časti ako Kórea a rozťahuje sa ako Sovietsky zväz.