Stávka alkoholikov

Staví sa Rus, Američan a Slovák, kto má tvrdšiu pálenku. Rus vytiahne vodku, glogne si postavia pred neho stoličku a spýtajú sa ho:
- Koľko ich vidíš?
Rus si grgne a povie:
- Dve!
Američan si vezme whisky a povie:
- Vidím ich tri!
Slovák si vezme slivovicu kuká a nič nevraví. Ostatní sa ho pýtajú:

- No, koľko ich vidíš?
Chvíľku dumá a potom sa spýta:
- A v ktorej rade?