Stupne zimy


 • +18°C Obyvatelia Havaja si na noc berú dve prikrývky
 • +10°C Obyvatelia helsinských cinžiakov vypínajú topenie
 • Rusi pestujú kvietky
 • + 2°C Talianské autá sa nedajú naštartovat
 • 0°C Destilovaná voda zamrza
 • -1°C Dych sa stáva viditelným. Rusi jedia zmrzlinu a popíjajú studené pivo
 • -4°C Pes sa ti snaží napchat do postele
 • -10°C Francúzske autá prestávajú štartovat
 • -12°C Politici zacínajú rozprávat o bezdomovcoch
 • -15°C Americké autá sa nedajú naštartovat
 • -18°C Helsinský obyvatelia zapínajú topenie.. obyvatelia Havaja zamrzli
 • -20°C Dych sa stáva pocutelným
 • -24°C Nemecké autá sa nedajú naštartovat
 • -29°C Pes sa ti pokúša vliezt pod pyžamo. Japonské autá sa nedajú naštartoavt
 • -30°C Žiadne normálne, ani ruské autá neštartujú
 • -39°C Vriaca atmosféra v Kongrese zamrzne. Rusi si zapínajú horný gombik na košeli
 • -50°C Auto sa ti snaží napchat do postele
 • -60°C Obyvatelia Helsínk zamrzli. Tulene opúštajú Grónsko a stahujú sa na juh
 • -70°C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuznecku organizuje cezpolný beh na zahriatie
 • -72°C Advokáti si strkajú ruky do vlastných vreciek
 • -75°C Santa opúšta polárny kruh
 • -120°C Alkohol zamrzol, Rus je poriadne nasratý
 • -268°C Hélium zkvapalnelo
 • -273,15°C Absolútna nula. Elementárne castice sa prestávajú hýbat. Rus líže zmrznutú vodku a uznáva, že je ozaj kosa